Sprostredkovateľská agentúra
Zlatica Kopková
Kontakt

Naše kontakty:

E-mail: kopkova@centrum.sk 

Telefón: 0902 799 622