WFK  JEWELRY
Colection 
Kontakt
WFK - Swarovski Elements
PRÍVESKY - BENÁTSKE SKLO
RETIAZKY
NÁHRDELNÍKY - NÁRAMKY
Predaj - skupina:

Výhoda rýchlejšieho zisku vyššej provízie.
Sčítaním tržieb predajcov v skupine dosiahnete
rýchlejšie vyššiu províziu pre každého v skupine.

PS     - predajca - skupina
ZP   - zisk z predaja / 10 - 20 % /
Home