WFK  JEWELRY
Colection 
Kontakt
WFK - Swarovski Elements
PRÍVESKY - BENÁTSKE SKLO
RETIAZKY
NÁHRDELNÍKY - NÁRAMKY
Predaj - “management”

Výhoda - možnosť vyššieho zisku - navýšenie
o 5% z tržieb v skupine P pre PM

PM  - predajca - “manager”
P     - predajca
ZP   - zisk z predaja / 10 - 20 % /
ZPS - zisk z predaja  skupiny / 5% /
Home